Veel maatschappelijke problemen vragen om een oplossing. De krapte op de arbeidsmarkt, fatsoenlijk werk, discriminatie, geldproblemen en niet te vergeten het verduurzamen van Nederland. Het zijn problemen die de uitzendbranche raken. Het oplossen ervan vraagt iets van de ABU en zijn leden. Impactvol ondernemen kan alleen als ABU-leden een gezonde bedrijfsvoering hebben. Daarvoor is ruimte om te ondernemen nodig. Dit is de kern van de plannen van de ABU voor 2023.

Beleidsplan 2023 – ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Gratis

Categorie:

Bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke problemen.

Bestelopties: maximaal 5 exemplaren.
Wilt u meer bestellen? Stuur een e-mail naar communicatie@abu.nl.

Veel maatschappelijke problemen vragen om een oplossing. De krapte op de arbeidsmarkt, fatsoenlijk werk, discriminatie, geldproblemen en niet te vergeten het verduurzamen van Nederland. Het zijn problemen die de uitzendbranche raken. Het oplossen ervan vraagt iets van de ABU en zijn leden. Impactvol ondernemen kan alleen als ABU-leden een gezonde bedrijfsvoering hebben. Daarvoor is ruimte om te ondernemen nodig. Dit is de kern van de plannen van de ABU voor 2023.