Disclaimer

De ABU webshop is een website van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Wij doen natuurlijk ons best om te zorgen dat alle informatie op deze website helemaal klopt. Maar u kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. En wij zijn niet aansprakelijk als er onverhoopt iets niet klopt.

Mocht u twijfelen aan de juistheid van bepaalde informatie hier, laat het ons dan vooral weten! U kunt ons mailen via communicatie@abu.nl.

Dit geldt dus ook voor de prijzen die op onze website staan. Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de ABU te mogen claimen of te veronderstellen.