Privacystatement ABU webshop

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze organisatie. In dit Privacystatement vindt u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webshop (webshop.abu.nl) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld producten bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u een account aanmaken in de webshop om bestellingen in de toekomst gemakkelijker te kunnen doen. Ook bij het bezoeken van onze webshop op verschillende apparaten, zoals een smartphone, een tablet, of een computer e.d. worden er persoonsgegevens verzameld. Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Wanneer u gebruikmaakt van onze webshop, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • naam
 • (factuur)adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone, laptop, tablet), zoals IP-adres en de gebruikte software;
 • betaalgegevens;
 • aankoopgeschiedenis;
 • inloggegevens van uw account;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze webshop en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

De ABU verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant, op grond van toestemming, voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of op grond van een gerechtvaardigd belang.
Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om producten in de ABU-webshop te bestellen.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analysedoeleinden en commerciële doeleinden.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die voor de ABU diensten verlenen voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Privacystatement zijn opgenomen. Dit gebeurt altijd alleen indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte gebeurt alleen aan landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging persoonsgegevens
De ABU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van gegevens via de website plaats met een beveiligde verbinding, wordt blijvend aandacht besteed aan beveiligingsbewustzijn, is apparatuur fysiek beveiligd, is de toegang tot het pand beveiligd, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot degene voor wie dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie en is er een procedure voor de afhandeling van datalekken.
Mochten er gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens de ABU diensten verlenen, is de ABU met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Cookies
Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het IP-adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Zie meer over het cookiebeleid van de ABU op: https://webshop.abu.nl/cookieverklaring/

Uw privacyrechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen. Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via privacy@abu.nl.

Contact
Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de ABU: privacy@abu.nl.
Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door de ABU, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacystatement
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook dit Privacystatement op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in augustus 2020.